Schedule of Public Meetings

Cylist 2 left

Ward wise Public Meetings  क्षेत्रीय कार्यालय निहाय सायकल प्लान सहविचार सभा

 

दिनांक वेळ क्षेत्रीय कार्यालय Date Time Ward Office
३१ मे २०१६ ११ ते १ धनकवडी 31 May 2016 11 am to 1 pm Dhankawadi
६ जून २०१६ ११ ते १ ढोले पाटील 6 June 2016 11 am to 1 pm Dhole Patil Rd
१० जून २०१६ १० ते १ बिबवेवाडी 10 June 2016 10 am to 1 pm Bibwewadi
१० जून २०१६ ३ ते ५ सहकारनगर 10 June 2016 3 pm to 5 pm Sahakar Nagar
१५ जून २०१६ ११ ते १ हडपसर 15 June 2016 11 am to 1 pm Hadapsar
१५ जून २०१६ ११ ते १ घोले रोड 15 June 2016 11 am to 1 pm Ghole Road
१७ जून २०१६ ११ ते १ येरवडा 17 June 2016 11 am to 1 pm Yerwada
१७ जून २०१६ ११ ते १ टिळक रोड 17 June 2016 11 am to 1 pm Tilak Road
१७ जून २०१६ ३ ते ५ कोंडवा-वानवडी 17 June 2016 3 pm to 5 pm Kondhwa Wanwadi
१८ जून २०१६ ११ ते १ वारजे-कर्वे नगर 18 June 2016 11 am to 1 pm Warje
१८ जून २०१६ ११.३० ते १ कोथरूड 18 June 2016 11.30 pm to 1 pm  Kothrud
२३ जून २०१६ ११ ते १ भवानी पेठ 23 June 2016 11 am to 1 pm Bhawani Peth
२३ जून २०१६ ११ ते १ कसबा विश्रामबाग 23 June 2016 11 am to 1 pm Kasba Vishrambag
३0 जून २०१६ ११ ते १ नगर रोड 30 June 2016 11 am to 1 pm Nagar Road
२४ जून २०१६ ११ ते १ औंध 24 June 2016 11 am to 1 pm Aundh

 

सायकल दुकानदार आणि व्यावस्थापकांसोबत सहविचार सभा

सायकलची विक्री, दुरुस्ती करणाऱ्या तसेच सायकल भाड्याने देणाऱ्या दुकानांच्या मालक/ व्यवास्थापाकांना सायकल प्लान साठी त्यांची मते मांडण्यासाठी तसेच सूचना जाणून घेण्यासाठी सहविचार सभा आयोजित करण्यात येत आहे

तारीख आणि वेळ ८ जून २०१६  सकाळी १०.३० वाजता

स्थळ आंबेडकर सभागृह, पुणे म न पा (मुख्य कार्यालय), शिवाजी नगर, पुणे

Meeting with Cycle Shop Owners/ Managers

Owners/ managers of cycle shops selling, renting or repairing cycles are invited to share their views and inputs for the Cycle Plan.

Date and Time 10.30 am on 8 June 2016

Venue Ambedkar Hall, Pune Municipal Corporation Main Building, Shivaji Nagar, Pune

 

Advertisements